Color Line COMPACT BLEACHING POWDER

Color Line COMPACT BLEACHING POWDER

Mã sản phẩm: JF03

Jungle Fever Bleaching Powder allows stylists to create streaks, highlights and de-coloration services while acting gently on the hair’s natural pigments and structure. It contains protective and emollient substances that maintain the hairs structure intact during even the most intense lightening procedures, using the proper application methods Bleach Powder White guaranties perfect results every time.

Công Dụng:

Jungle Fever Bleaching Powder cho phép nhà tạo mẫu tạo ra vệt, nổi bật và dịch vụ de-color với sự hoạt động nhẹ nhàng trên các chất màu và cấu trúc tự nhiên của tóc. Nó chứa các chất bảo vệ và làm mềm để duy trì các sợi tóc giữ cấu trúc nguyên vẹn khi ngay cả với những thủ tục làm sáng cường độ cao nhất, kết hợp với Bleach Powder White để có được kết quả như ý mỗi lần sử dụng.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.junglefever.it/

Loading...