Henna Therapy Kit

Kit Henna Therapy

Mã sản phẩm: JF10

Per il trattamento continuo a casa e in salone

Công Dụng:

Hộp có chứa các sản phẩm trị liệu chuyên sâu:

• 1 Reconstruction Shampoo

• 1 Reconstruction Lotion

• 1 Reconstruction Mask

Công dụng xem chi tiết tại từng danh mục các sản phẩm này.

Cách Dùng:

Chi tiết xem tại từng danh mục sản phẩm.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.junglefever.it/

Loading...