RECONSTRUCTION CREAM

RECONSTRUCTION CREAM

Mã sản phẩm: JF08

It contains Lawsonia Extract, which interacts with Keratin to revitalize hair from the first application. It is a great preventive treatment for split ends, and is ideal for enhancing color.

Công Dụng:

Sản phẩm chứa chiết xuất cây lá móng, kết hợp với Keratin để khôi phục tóc từ các ứng dụng đầu tiên. Đó là một điều trị dự phòng tuyệt vời cho mục đích phân chia, và là lý tưởng cho việc tăng cường màu sắc.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.junglefever.it/

Loading...