Scalp Therapy Kits

Scalp Therapy Kits

Mã sản phẩm: JF15

For continued home and salon treatments

Công Dụng:

1. Bộ chăm sóc tóc chuyên nghiệp dùng cho Salon gồm:

• 1 Scalp Prepaper

• 1 Triple Action Shampoo

• 1 Triple Action Mask

• 1 Triple Action Drops

2. Bộ chăm sóc tóc dùng tại nhà gồm:

• 1 Triple Action Shampoo

• 1 Triple Action Lotion

Công dụng xem chi tiết tại từng danh mục sản phẩm.

Cách Dùng:

Xem chi tiết tại từng danh mục sản phẩm.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.junglefever.it/

Loading...