3D BEAUTY ™ FLEX

PERFECT CURLS

Mã sản phẩm: 3d-beauty-flex

Dòng sản phẩm 3D Beauty Flex được đặc biệt phát triển ch tóc xoăn, nó cung cấp độ ẩm cho tóc và cố định những lọn tóc xoăn, kiểm soát những lọn tóc xoăn và bảo vệ chống lại độ ẩm để cố định những lọn tóc xoăn.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.professionalbyfama.com/

Loading...