EXPERIENCE

SUPERIOR TECHNIQUE AND COSMETIC EFFECT

Mã sản phẩm: experience

Dòng sản phẩm Experience permanent đã thay thế aminiac với một lượng muối thích hợp cho phép khách hàng làm giảm độ kiềm mà cho kết quả tốt nhất bên cạnh việc không làm tổn hại đến tóc.

Cách Dùng:

Bộ gồm 2 sản phẩm:

1. WAVING LOTION: Áp dụng cho tóc theo các loại hình dịch vụ.

2. CONDITIONING FIXER: Áp dụng cho tóc theo các loại hình dịch vụ.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.professionalbyfama.com/

Loading...