LISS ADVANCE

ADVANCED STRAIGHTENING TREATMENT

Mã sản phẩm: liss-advance

Liss Advance is the innovative straightening service that gives new shape to hair by maintaining the structure. It eliminates frizz, it reduces uncontrollable volume, it gives a smooth finish, and it guarantees to work on all hair types, even treated.

Công Dụng:

Liss Advance là sản phẩm an toàn: nó duy trì sức sống của tóc, khách hàng và người sử dụng nhờ việc không có các chất độc hại như formaldehyde và paraben; mỹ phẩm: sản phẩm có sự cải tiến, pH công thức cân bằng, đa dạng theo kiểu tóc, giàu hoạt chất và mỹ phẩm kết cấu bảo vệ các thành phần protein của tóc; đa năng: sản phẩm cho phép làm ba dịch vụ cho mọi loại tóc, thậm chí tóc đã qua xử lý; lâu dài: sản phẩm giữ tóc thẳng và gọn gàng theo thời gian, do đó bạn chỉ cần lặp lại các ứng dụng cho lần điều trị trở lại.

Cách Dùng:

Bộ bao gồm 5 sản phẩm với công dụng chi tiết:

1. LISSER TREATED HAIR: Trộn với STARTER và áp dụng cho tóc theo các loại hình dịch vụ.

2. LISSER NORMAL HAIR: Trộn với STARTER và áp dụng cho tóc theo các loại hình dịch vụ.

3. STARTER: Trộn với LISSER theo loại hình dịch vụ. Không sử dụng thì khi không trộn.

4. INTEGRATOR: Phun rải rộng lên tóc và chải để phân phối các sản phẩm đều trên tóc.

5. REGENERATOR: Áp dụng cho tóc theo từng loại hình dịch vụ.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.professionalbyfama.com/

Loading...