The Velvet Lipstick

4 ml

Mã sản phẩm: the-velvet-lipstick

A matt long lasting (8 h) lipstick that follows the latest fashion trends.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.fontanacontarini.it/

Loading...