Lumenèsse High Volume Shampoo & Conditioner Liter Duo

Lumenèsse High Volume Shampoo & Conditioner Liter Duo

Mã sản phẩm: PH27

Tối đa hóa độ bồng của tóc trong khi bảo vệ màu tóc. Công nghệ tiên tiến với bodifiers và protein nhẹ nhàng làm sạch tóc mà không có sunfat, muối và paraben. Làm sáng màu và tăng độ phồng cho tóc.

Chi tiết các sản phẩm xem tại http://www.pharmagel.net/

Loading...